DECFLOOR Construcció Artesa De Segre Lleida
DECFLOOR Construcció Artesa De Segre Lleida


Pavimentació autoanivellant, tricomponente i monocromàtica amb efecte brillant. Disponible en 48 colors únics, aplicable sobre pavimentacions ja existents com ceràmica, granit, pedra i ciment o directament sobre forjats. Garanteix als ambients 01:00 actual efecte "minimal".