DECFLOOR Construcció Artesa De Segre Lleida
DECFLOOR Construcció Artesa De Segre Lleida


Pavimentació autoanivellant d'alt gruix amb efecte transparent brillant, permet la creació sobre sòls ja existents. Infinitat d'efectes decoratius particularment suggestius mitjançant el 'ofegament' a la resina d'elements com fotos, rodats, objectes metàl·lics, teixits, fibres òptiques, pols acolorits i diversos elements. Una superfície única i original, d'elevat contingut estètic, idoni per a bars, restaurants, wellness Spa, espais comercials i d'esbarjo, hotels, i per a aquells particulars que vulguin gaudir d'un disseny totalment exclusiu a casa seva.